Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnternet Sitesi Çerez Politikası

KONU: İşbu internet sitesi gizlilik politikası, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi (Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, işletilen internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerine ilişkin olarak Çerez Politikasını düzenler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Gerçek kişilerin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Kişisel veriler, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi internet sitesinin ziyaret edilmesi dolayısıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak, teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kanun md. 12 hükmüne uygun olarak,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Visart Görüntüleme Merkezi internet sitesinde; (a) İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla ziyaretçilere sunulan hizmetleri geliştirmek, (b) İnternet sitesini iyileştirmek, (c) İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri ziyaretçilerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, (d) İnternet sitesinin, ziyaretçilerin ve Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak için Çerez kullanılmaktadır.

Çerez kullanılması tercih edilmediği takdirde bunlar, tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak Çerezlerin tarayıcı ayarlarından silinmesi ya da engellenmesi, internet sitesinin kullanımını etkileyebilir.

Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi sitesinde sitenin çalışması için zorunlu olan “zorunlu çerez” kullanımının kabul edildiği varsayılır. Onun dışındaki çerezler açık rızanıza istinaden aktifleşecektir.

İNTERNET SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, web sitesinin çalışması, tutarlı ve alakalı içerik sunması için gerekli olup; sistem üzerinde kapatılamaz. Genellikle yalnızca ziyaretçi tarafından yapılan ve gizlilik tercihlerini belirleme, formları doldurma, öğeleri sepette tutma veya tercih edilen dilde içerik gösterme gibi hizmet taleplerine karşılık gelen eylemlere göre ayarlanır. Tarayıcının, bu çerezleri engelleyecek veya ziyaretçiyi bunlar hakkında uyaracak şekilde ayarlanması mümkündür fakat o takdirde sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır.

Aşağıdaki çerezleri kullanılmaktadır;

- Çerez Çubuğu, SmartApp Banner’ı Yapılandırma

- Google Analytics,

- Adobe Experience Cloud

Bu tür çerezlerin topladığı bilgiler, geçerlik süresi sona erene kadar kaydedilerek saklanır. Kayıtlı olarak saklanma süresi bir (1) yıldır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçinin internet sitesini ziyareti süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, ziyaret süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerin hatırlanması için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacı gibi hususlar göz önünde bulundurarak ziyaretçilere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde internet sitesinin aynı cihazla tekrar ziyaret edilmesi durumunda, cihazda internet sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir, var ise, ziyaretçinin siteyi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve ziyaretçiye iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir. Böylelikle tüm ziyaretçilere bireysel bazda daha iyi bir hizmet sunulur.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini, internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Bu çerezler, sitenin performansının ölçülebilmesi ve iyileştirilebilmesi için, ziyaretlerin ve trafik kaynaklarının sayılmasına olanak tanır. Hangi sayfaların en popüler ve en az popüler olduğunun tespitine ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğinin görülmesine yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler, bir araya toplanarak ölçüldükleri için, anonimdir. Bu çerezlere izin verilmezse, sitenin ne zaman ziyaret edildiği bilinemez ve site performansı izlenemez.

Aşağıdaki çerezleri kullanılmaktadır;

-Hotjar

Bu tür çerezlerin topladığı bilgiler, geçerlik süresi sona erene kadar kaydedilerek saklanır. Kayıtlı olarak saklanma süresi bir (1) yıldır.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Ziyaretçi, tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir.

Adobe Analytics

AOL

Google Adwords

Google Analytics

Google Chrome

Internet Explorer

MozillaFirefox

Opera

Safari

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Çerez Politikası …/…/… tarihlidir.

Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenir.

Gizlilik Politikası Visart Tıbbi Görüntüleme Merekzi’nin internet sitesinde (www.visart.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkını Kullanmasına İlişkin Bilgilendirme Metni

İşbu bilgilendirme metni, kişisel verileri, Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi v…

Devamını Oku
6698 Sayılı Kvkk Ve Sair Mevzuat Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Hastalarımız, Giderek dijitalleşen günümüz dünyasında kişisel verilerinizi…

Devamını Oku