Doç. Dr. Serdar Savaş GÜL

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Serdar Savaş GÜL

Doğum Tarihi: 10 Kasım 1974

Öğrenim Durumu:

Derece

 Bölüm/Program 

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (6 yıl)

 1997

Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık

 Nükleer Tıp

 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp   Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı   (4 yıl)

 2010 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları: Sol dal bloğu ve sol ventrikül dilatasyonu bulunan hastalarda miyokard perfüzyon SPECT’in (tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi) tanısal değeri. 2010

Danışman: Prof.Dr. Bülent TURGUT

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

İnternal radyasyon tedavisi uygulanan hastaların acil serviste radyasyon yönetimi ve sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturma. Mediha ÇAKMAK. Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Tez danışmanı (24.10.2017).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Nükleer Tıp Derneği

                                                     Türk Tabipleri Birliği

Dergi Editör Kurulu Üyeliği: Jacobs Journal of Nephrology and Urology (ISSN 2376-9394)

Nükleer Tıp Uzmanlık Yeterlilik Belgesi         (1. Sınav Tarihi: 03.12.2011)

                                                                           (2. Sınav Tarihi: 30.04.2014)

Yabancı Dil: İngilizce (YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi: 78.75)

Eserler

A1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Hasbek Z, Gül SS, Turgut B. Kanserli hastalarda alkalen fosfataz düzeyi ile kemik sintigrafisinde tespit edilen lezyon sayısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2014;4(3):128-132. (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 2. Gül SS, Hasbek Z, Erselcan T, Akyol M, Turgut B. Measuring the glomerular filtration rate of serum samples with Tc-99m DTPA and the protein tolerance test to determine the renal functional reserve in the early period in patients with Behcet’s Disease. Acta Medica Mediterranea 2015;31:1247-1252. (SCI-E)
 3. Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taşkıran D, Erbaş O. The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model. J Surg Res. 2016;200(2):495-500. (SCI)
 4. Uysal M, Gül SS, Karaman S, Tas U, Sapmaz HI, Uysal F, Aytekin K, Tümer MK. Caecum location in laboratory rats and mice: an anatomical and radiological study. Lab Anim. 2017;51(3):245-255. (Veterinary Sciences)
 5. Demir F, Erselcan T, Turgut B, Hasbek Z, Kelkit P, Özdal A, Gül SS, Duman P. Visuel and semiquantitative analysis of Tc-99m DMSA scintigraphy in children with pyelonephritis. J Clin Anal Med. 2017;8(6):515-518. (ESCI)
 6. Özmen Z, Aktaş F, Bayrak İK, Gül SS, Yalın T. Diagnostic Value Of Dynamic Magnetic Resonance Urography In Childhood Obstructive Kidney Diseases. J Contemp Med. 2017;7(4):306-315. (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 7. Gül T, Gül SS. The incidence of musculoskeletal system occupational diseases among tuberculosis laboratory workers. Eur Res J 2018;4(3):174-179 DOI: 10.18621/eurj.305961 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 8. Gül SS, Başol N. Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Plateled to Lymphocyte Ratio in Patients with Pulmonary Embolism. J Contemp Med. 2018;8(2):111-116 DOI: 10.16899/gopctd.410396 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 9. Gül SS, Esen M. The awareness of healthcare workers about hazardous substances used in a tertiary hospital. Eur Res J. 2018 DOI: 10.18621/eurj.383355 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 10. Aygün H, Gül SS. Effects of melatonin and agomelatine on doxorubicin induced anxiety and depression-like behaviors in rats. Medical Science and Discovery. 2018;5(7);253-259. DOI: 10.17546/msd.433289 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 11. Gül SS. Effect of Acquisition Parameters of SPECT Gamma Camera System on Image Quality. J Contemp Med 2018;8(3):201-205. DOI: 10.16899/gopctd.411095 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 12. Gül SS, Aygün H. Cardioprotective effect of vitamin D and melatonin on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rat model: an electrocardiographic, scintigraphic and biochemical study. Eur Res J. 2018 DOI: 10.18621/eurj.410029 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)
 13. Hasbek Z, Gül SS, Çiftçi E, Ertürk SA, Çakmakçılar A, Turgut B, Duman G. Does hepatic visualisation show residual/metastatic thyroid tissue in differentiated thyroid cancer? J Clin Anal Med 2019;10(1):- DOI:10.4328/JCAM.5838 (ESCI)
 14. Demir Ö, Deniz FE, Öksüz E, Gül SS, Demir O. The Role of Bone Scintigraphy in Determining Spinal Fusion after Spinal Stabilisation. Turk Neurosurg. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.23801-18.2 (SCI-E)
 15. Gul SS, Gurgul S, Uysal M, Erdemir F. The Protective Effects of Pulsed Magnetic Field and Melatonin on Testis Torsion and Detorsion Induced Rats Indicated by Scintigraphy, Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Histopathological Methods. Urol J. 2018;15(6):387-396. DOI: 10.22037/uj.v0i0.4404 (SCI-E)
 16. Gul SS. Wrongs known as right in thyroid scintigraphy and uptake study. Eur Res J 2019;5(1):141-146 DOI: 10.18621/eurj.410060 (index copernicus Uluslararası Hakemli Dergi)

B1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Tam Metin-Sözlü Sunum):

 1. Erselcan T, Turgut B, Özdal A, Özdemir S, Hasbek Z, Gül SS. Vascular peak pattern discriminates normal and severely decreased glomerular filtration.  7th International Congress of Nuclear Oncology.  18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine 2006.
 2. Gül SS, Esen M. Management of radiation for nuclear medicine patients admitting to the emergency service. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress. 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2016.
 3. Başol N, Gül SS. The importance of NLR ratio to evaluate efficacy of treatment in pulmonary embolism. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress. 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2016.
 4. Gül SS, Rahatlı S, Güler G, Sönmezgöz F, Hasbek Z. Demonstration of the effectiveness of neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy by 18F-FDG PET-CT and MRI in patients with colorectal cancer. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi 2016.
 5. Gül SS, Koyuncu S. Is myocardial perfusion scintigraphy required in emergency departments for patients with acute coronary syndrome considering. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 4th Intercontinental Emergency Medicine Congress. 4th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2017.
 6. Gül SS, Esen M. Protective effect of vitamin D against doxorubicin-induced nephtotoxicity in rats. 14th National Emergency Medicine 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress. 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2018.
 7. Gül SS, Aygün H. Effects of agomelatine on doxorubicin induced anxiety and depression-like behaviors in rats. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 2018.
 8. Aygün H, Gül SS. PET/CT evaluation of depression and epileptiform activity in WAG/Rij rats. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 2018.
 9. Aygün H, Gül SS. Cardioprotective Effect of Glucagon-Like Peptide Analog Exendin4 On Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats Model: A Scintigraphic and Biochemical Study. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) 2018.

B2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Özet Metin-Poster Sunum):

 1. Erselcan T, Duman P, Hasbek Z, Özdal A, Kelkit P, Gül SS. Performance of the Modification of Diet in Renal Disease Formula in Turkish Population. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2009.
 2. Erselcan T, Ozer G, Hasbek Z, Turgut B, Kelkit P, Gül SS. Quantitative Analysis of Diffuse Liver Uptake of I-131 in Thyroid Cancer Patients Following Post-ablative of Follow-up Scan. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2009
 3. Deveci EK, Gül SS, İlçe HT. Dextrocardia, a challenging condition in myocard perfusion imaging. 1st Balkan congress of nuclear medicine 2012.
 4. Deveci EK, Gül SS, İlçe HT, Deveci OS. Dextrocardia, a different condition in myocard perfusion imaging. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 2013.
 5. Gül SS, Deveci EK, Garip T, İlçe HT, Hasbek Z. Research on the frequency of malignancy of hypoactive thyroid nodules seen in patients with graves by using fine-needle aspiration biopsy. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2014.
 6. Erbaş O, Gül SS, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. Showing severity of esophageal injury-following alkali ingestion-with scintigraphy in rats. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2014.
 7. Gül SS, Erbaş O, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. Detractive effect of trimethazidine on sepsis depended mortality in sepsis-model created rats and its correlation with liver perfusion scintigraphy. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2014.
 8. Gül SS, Hasbek Z, Erselcan T, Akyol M, Turgut B. Determination of the renal functional reserve with 99mTc-DTPA with two serum samples glomerular filtration rate in behcet disease. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2014.
 9. Aytürk S, Genç AB, Yaylacı S, Gül SS, Tamer A, Çelik M. Four osteopoikilosis cases detected in a family. 17th European Congress of Endocrinology 2015.
 10. Gül SS, Çiftçi ÖD, Hasbek Z, Öztürk B, Şahiner T. The effect of urinary activity on radiation dose in patients undergoing PET/BT. 28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2015.
 11. Gül SS, Uysal M, Gürgül S, Erdemir F. The effect of 1-day melatonin and pulse magnetic field administration on PET/CT scan and testicular scintigraphy in a rat model of testicular torsion-detorsion. 28th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2015.
 12. Gül SS, Rahatlı S, Güler G, Sönmezgöz F, Hasbek Z. Demonstration of the effectiveness of neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy by 18F-FDG PET-CT and MRI in patients with colorectal cancer. 29th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2016.
 13. Hasbek Z, Gül SS, Çiftçi E, Turgut B, Ertürk SA, Cakmakcılar A. Does the time of whole body scan affect to physiological hepatic visualisation after radioiodine remnant ablation? 29th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM 2016.
 14. Gül SS, Esen M. High dose radioactive iodine application after acute radiation thyroiditis. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. 13th Turkish Emergency Medicine Congress 2017.
 15. Gül SS, Esen M. Bilobar thyroid agenesis is diagnosed in adulthood: Report of a case. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. 13th Turkish Emergency Medicine Congress 2017.
 16. Gül SS, Esen M. Graves’ disease: A child case report. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. 13th Turkish Emergency Medicine Congress 2017.
 17. Gül SS, Esen M. Massive pulmonary embolism in ventilation / perfusion scintigraphy. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. 13th Turkish Emergency Medicine Congress 2017.
 18. Gül SS, Esen M. Red blood cell sicintigraphy for determining the localization of upper gastrointestinal bleeding: Case report. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. 13th Turkish Emergency Medicine Congress 2017.
 19. Gül SS, Aygün H, Esen M. Demonstration of the cardioprotective effect of melatonin by 99mTc-Pyrophosphate scintigraphy. 14th National Emergency Medicine 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress. 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2018.

D1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Erselcan T, Gül SS, Hasbek Z, Eğilmez H, Gümüş C. Pulmonary alveolar microlithiasis :Quantitative approach by bone scintigraphy. Cumhuriyet Med J 2009;31:481-486. (ULAKBİM)
 2. Hasbek Z, Erselcan T, Gül SS. Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki. Cumhuriyet Med J 2014;36:320-326. (ULAKBİM)
 3. Şahiner T, Gül SS, İlçe HT, Deveci EK, Erdem AF, Kurt M, Eker S. C-kollu skopi cihazları için radyasyon yönetimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6(2):101-109. (Yurtiçi hakemli dergi)
 4. Hasbek Z, Turgut B, Erselcan T, Kılıçlı F, Gül SS. Abnormal right lower abdominal focal retention in the radioiodine (131I) whole- body scan. Cumhuriyet Med J 2015;37(1):10-16. (ULAKBİM)
 5. Gül SS,  Turgut B, Erselcan T, Hasbek Z. False positive results in right coronary artery areas of myocardial perfusion spect in patients with left bundle block and left ventricular dilatation. Cumhuriyet Med J 2015;37(3):195-205. (ULAKBİM)
 6. Şahiner T, Kurt M, Eker S, Gül SS. Lineer hızlandırıcı radyoterapi cihazının yapısında bulunan monitör iyon odasının kalite kontrol testlerinin uygunluğunun belirlenmesi. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2015;1(3):115-123. (Ulusal hakemli dergi)
 7. Gürgül S, Erten N, Gül SS, Erdal N, Uzun C, Solmaz V, Erbaş O. Acute administration of high dose trimetazidine inhibits pentylenetetrazol-induced seizures in rats. Cumhuriyet Med J 2017;39(1):380-388. DOI: 10.7197/cmj.v39i1.5000189853 (ULAKBİM)
 8. Gül SS, Arslan Kabalay Gİ,  Avcı GG, Çoban Y, Merih A, Gül T, Gürgül S. CT parameter change and radiation dose effect for metastatic patients treated with palliative radiotherapy. Cumhuriyet Med J 2018;40(1):50-55. DOI: 10.7197/223.vi.407648 (ULAKBİM)
 9. Gül SS. The Diagnostic Contribution of (18)F-FDG PET/CT Scan in Cancer of Unknown Primary. Cumhuriyet Med J 2018;40(3):238-245. DOI: 10.7197/223.vi.412273 (ULAKBİM)

D2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumu, derleme, editöre mektup:

 1. Erselcan T, Gül SS, Cankorkmaz L, Turgut B, Hasbek Z, Özdal A. Meckel divertikülünün ayırıcı tanısında önemli bir veri: Mobilite. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2008;30(1):42-46. (ULAKBİM)
 2. Gül SS, Erselcan T, Börksüz MF, Turgut B, Kelkit P, Özer G. Kemik sintigrafisi esnasında skrotal lezyonların görüntülenmesi. Cumhuriyet Med J 2011;33:344-347. (ULAKBİM)
 3. Gül SS, Sönmez Ö, Deveci EK, İlçe HT, Ergönenç JŞ. Radyonüklid ağrı palyasyonun kantitatif değerlendirmesi: Olgu sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(2):75-80.
 4. Öztekin Ü, Turgut B, Hasbek Z, Gül SS, Börksüz MF. Kraniumda polyostotik fibröz displazi: Bir olgu sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6(3):215-221. (Ulusal hakemli dergi)
 5. Gül SS, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. Tiroid kanseri ve radyoaktif iyot tedavisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7(1):1-10. (Ulusal hakemli dergi)
 6. Aygün H, Gül SS. Kanabinoid sistem ve epilepsi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9(4):222-234. (Ulusal hakemli dergi)

E1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Tam Metin-Sözlü Sunum):

 1. Şahiner T, Gül SS, İlçe HT, Deveci EK, Erdem AF, Kurt M, Eker S. Ameliyathane ortamında radyasyon güvenliği. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu-EMANET 2013.
 2. Erbaş O, Çiftçi U, Gül SS, Çiftçi ÖD, Maman A, Çavuşoğlu T. Sepsis modeli geliştirilen sıçanlarda trimetazidinin sepsise bağlı oluşan mortaliteyi azaltıcı etkisi ve bu bulgunun karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile korelasyonu. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 3. Gül SS, Hasbek Z, Erselcan T, Akyol M, Turgut B. Behçetli hastalarda renal fonksiyonel rezervin Tc-99m DTPA çift serum örnekli GFR ölçümü ile değerlendirilmesi. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 4. Çiftçi ÖD, Gül SS, Erbaş O. Sıçanlarda alkali madde ile oluşturulan özefagus hasarının şiddetinin sintigrafi ile gösterilmesi. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 5. Çiftçi ÖD, Gül SS, Çavuşoğlu T, Erbaş O, Maman A. Deneysel hafif ve ağır sepsis modelinde mortalite ve organ hasarı ile karaciğer ve böbrek perfüzyonu arasındaki ilişkinin gösterilmesi. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 6. Deveci EK, Gül SS, Garip T. Graves hastalarında izlenen hipoaktif nodüllerde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile malignite sıklığının araştırılması. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 7. Gül SS, Şahiner T, Deveci EK, İlçe HT. Tiroid sintigrafisi ve uptake çalışması sırasında yapılan hatalar ve sonuçları. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 8. Gül SS, Karakaya DA, Deveci EK, Şahiner T. Tüm vücut kemik sintigrafisi ile böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi 2014.
 9. Gül SS, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. PET/BT tetkiki yapılan hastalarda radyasyon güvenliği. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi 2014.
 10. Gül SS, Çiftçi ÖD, Hasbek Z, Öztürk B, Şahiner T. PET/BT hastaları için üriner aktivitenin radyasyon dozuna etkisi. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015.
 11. Gül SS, Arısoy A, Hasbek Z, Altunkaş F, Karaman K, Çiftçi ÖD. Miyokard perfüzyon sintigrafisinin tanı değeri ve nötrofil/lenfosit oranı ile karşılaştırılması. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015.
 12. Gül SS, Hasbek Z, Çiftçi ÖD, Deveci EK, Öztürk B. Onkolojik PET/BT tetkiki yapılan hastalarda aksesuar dalak görülme insidansı. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015.
 13. Gül SS, Uysal M, Gürgül S, Demirel C, Erdemir F. Ratlarda oluşturulan testis torsiyon-detorsiyon modelinde bir günlük melatonin ve puls manyetik alan uygulamasının etkisinin PET/BT tetkiki ve testis sintigrafisi ile birlikte gösterilmesi. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015.
 14. Gül SS, Kabalay GİA, Çoban Y, Merih A. Palyatif radyoterapi uygulanan metastatik hastalarda radyasyon yönetimi.  Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu-EMANET 2015.
 15. Şahiner T, Kurt M, Eker S, Gül SS. Radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcı tedavi cihazının kafa yapısında bulunan monitör iyon odasının yapılması gereken yıllık kalite kontrol testlerinin uygunluğunun tespiti. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu-EMANET 2015.
 16. Gül SS, Karaman S, Koyuncu S. Acil serviste radyasyon hasarlarının tanı ve tedavisi tatbikatı. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine. 12th Turkish Emergency Medicine Congress 2016.
 17. Koyuncu S, Gül SS, Karaman S. Radyoaktif iyot alımı sonrası acil servislere başvuran hastaların günlere göre radyoaktivite dağılımları. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine. 12th Turkish Emergency Medicine Congress 2016.
 18. Gül SS. Primeri bilinmeyen kanserlerde PET/BT tetkikinin tanıya katkısı. 29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2017.
 19. Aygün H, Gül SS. Sıçanlarda doksorubisin kaynaklı kardiyotoksisite üzerine edaravonun koruyucu etkisi. 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi 2018.

E2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Özet Metin-Poster Sunum):

 1. Özer G, Erselcan T, Turgut B, Özdal A, Gül SS, Yumuk F. Tiroid kanserli hastalarda ablasyon sonrası ve takip taramasında karaciğerde diffüz I-131 tutulumunun kantitatif analizi. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2009.
 2. Yumuk F, Erselcan T, Turgut B, Özdal A, Gül SS, Kelkit P. Piyelonefrit hastalarında Tc-99m DMSA sintigrafisinin görsel ve semikantitatif analiz sonuçlarının karşılaştırılması. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2009.
 3. Gül SS, Erselcan T, Turgut B, Koyuncu A, Kurt A, Özer G. Paratiroid sintigrafisinin tanı değeri üzerinde intraoperatuvar gamma prob kullanımı ve peroperatuvar serum PTH düzey tayininin rolü. 9th International nuclear oncology congress,  22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2010.
 4. Gül SS, Turgut B, Erselcan T, Tandoğan İ, Hasbek Z. Sol dal bloğu ve sol ventrikül dilatasyonu bulunan hastalarda miyokard perfüzyon SPECT’in tanısal değeri. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2011.
 5. Aytürk S, Genç AB, Yaylacı S, Gül SS, Tamer A. Bir ailede saptanan osteopoikiloz olgusu. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2011.
 6. Gül SS, Sönmez O, Deveci EK, İlçe HT, Ergönenç JŞ. Radyonüklid ağrı palyasyonun kantitatif değerlendirmesi: Olgu sunumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2013.
 7. Deveci EK, Garip T, İlçe HT, Gül SS. Eş zamanlı medüller ve papiller tiroid karsinomu ve V-DMSA tutulumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2013.
 8. İlçe HT, Gül SS, Deveci EK. Kemik sintigrafisinde sıradışı kas tutulumu. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2013.
 9. Öztekin Ü, Turgut B, Hasbek Z, Tuncer E, Erselcan T, Börksüz MF, Gül SS. Paratiroid adenomlarında Tc-99m MİBİ ile paratiroid sintigrafisinin histopatolojik bulgularla korelasyonu. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 10. Gül SS, Çiftçi ÖD, Erbaş O, Maman A, Çavuşoğlu T. Sıçanlarda özefagus hasarının akut dönemde sintigrafik olarak değerlendirilmesi. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 11. Hasbek Z, Gül SS, Turgut B. Kanserli hastalarda alkalen fosfataz düzeyi ile lezyon sayısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 12. Öztekin Ü, Turgut B, Hasbek Z, Gül SS, Börksüz MF. Kraniumda polyostotik fibröz displazi: Olgu sunumu. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 13. Deveci EK, Öztürk İS, Kelle AP, Gül SS. Miyokard perfüzyon sintigrafisi ile enfarkta neden olduğu gösterilen miyokardiyal kas bandı. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 14. Börksüz MF, Erselcan T, Hasbek Z, Yücel B, Turgut B, Gül SS, Öztekin Ü. Akciğer kanseri tipine göre F-18 FDG PET/BT ile tedavi yanıtının morfolojik ve metabolik karşılaştırılması. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 15. Hasbek Z, Erselcan T, Gül SS. Akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisindeki defekt sayısı ile D-dimer düzeyleri arasındaki ilişki. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2014.
 16. Demirtaş A, Öztürk B, Gökçe E, Gül SS, Deniz FE, Arıcı A. Metastatik skuamöz hücreli karsinoma eşlik eden bir prolaktinoma olgusu. 11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014.
 17. Çiftçi ÖD, Gül SS, Hasbek Z. Gama kamera çekim parametreleri ve kolimatör değişikliklerinin, görüntü kalitesi üzerine etkileri. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi 2014.
 18. Gül SS, Uysal M, Deveci EK, Sapmaz HI, Taş U. Atnalı böbrek anomalisinde renal kortikal sintigrafinin önemi. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 19. Gül SS, Uysal M, Hasbek Z, Çiçek M, Taş U. Plantar fasiit: Olgu sunumu. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 20. Gül SS, Deveci EK, Uysal M, Aytekin K, Taş U. Femur başı avasküler nekrozu takibinde 3 fazlı tüm vücut kemik sintigrafisinin etkinliği. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 21. Gül SS, Uysal M, Deveci EK, Aytekin K, Taş U. Non-travmatik miyozitis ossifikans: Üç olgu sunumu. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 22. Gül SS, Uysal M, Hasbek Z, Çiçek M. Bir olgu sunumu eşliğinde osteitis pubis. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 23. Gül SS, Uysal M, Çiftçi ÖD, Meydan S, Taş U. Refleks sempatik distrofinin tanı ve takibinde tüm vücut kemik sintigrafisinin etkinliği. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 24. Gül SS, Uysal M, Deveci EK, Meydan M, Taş U. Renal sintigrafi ile tanı konulan renal pitozis vakası. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 25. Uysal M, Gül SS, Hasbek Z, Deveci EK, Taş U. Sever hastalığı: Kalkaneal apofizitis. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 26. Gül SS, Uysal M, Hasbek Z, Bıçakcı H, Taş U. Atipik yerleşimli dev hücreli kemik tümörü: Olgu sunumu. 16. Ulusal Anatomi Kongresi 2014.
 27. Garip T, Gül SS, Arpacı D, Deveci EK, İlçe HT. Tiroid bezi hemiagenezisi: Üç olgu sunumu. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2014.
 28. Hasbek Z, Gül SS, Turgut B. Tc99m-HMPAO ile işaretli lökosit sintigrafisi ile serum akut faz reaktanları arasındaki ilişki. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015
 29. Gül SS, Arısoy A, Hasbek Z, Çelik A, Karayakalı M, Çiftçi ÖD. Nötrofil/lenfosit oranı ile ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015.
 30. Gül SS, Esen M, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. Miyokard canlılığının belirlenmesi amacıyla yapılan PET/BT tetkikinde kristalize insülin uygulamasının görüntü kalitesi üzerine etkisi. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress,  2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2015.
 31. Gül SS, Yılmaz F, Besler H, Tüvar N, Kesici M, Kocabay Ş, Şahiner T. Hastane ortamında bulunan tehlikeli maddeler ve sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturma. 6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 2016.
 32. Hasbek Z, Gül SS, Çiftçi E, Çakmakçılar A, Turgut B. Ablasyon sonrası tüm vücut tarama sintigrafisinin zamanı karaciğer vizüalizasyonunu etkiler mi? 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2016.
 33. Gül SS, Öztekin Ü, Esen M. Tc-99m DMSA renal kortikal sintigrafi ile fonksiyonu gösterilen dev polikistik böbrek. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress. 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2016.
 34. Bilgiç E, Aydın Ö, Çelikyay F, Köseoğlu DR, Gül SS. Nadir görülen bir dirsek ağrısı nedeni, osteoid osteoma: Olgu sunumu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016.
 35. Gül SS, Aygün H. Melatonin ve agomelatonin kardiyoprotektif etkisinin Tc-99m Pyrophosphate sintigrafisi ile gösterilmesi. 30. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2018.

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. Ankara 2007. ISBN:978-975-590-228-9.
 2. Obezite ile ilişkili hastalıklar ve tedavileri. Obezite ve nükleer tıp uygulamaları. Tokat 2015:183-185. ISBN:978-975-7328-61-2.

H. Yayımlara Alınan Atıflar:

 1. Karaoğlu N, Pekcan S, Soner BC, Şeker M, Örs R. Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi. Güncel Pediatri 2011;9:68-74. (Atıf Yapılan Makale: Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. Ankara 2007. ISBN:978-975-590-228-9.) (ULAKBİM, ESCI, Index Copernicus)
 2. Işık İ, Savran B, Abdülrezzak Ü, Ersoy AH. Meckel Divertikülü Ayırıcı Tanısında Pelviektazi. Kocatepe Medikal Journal 2012;13(3):161-165. (Atıf Yapılan Makale: Erselcan T, Gül SS, Cankorkmaz L, Turgut B, Hasbek Z, Özdal A. Meckel divertikülünün ayırıcı tanısında önemli bir veri: Mobilite. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2008;30(1):42-46.) (ULAKBİM)
 3. Akıcı N, Bayoğlu D, Gürbüz T, Önal E, Nuhoğlu Ç, Akıcı A. Altı yaş ve altındaki çocuklarda ve altı yaşından büyük çocuklarda karşılaşılan zehirlenmelerin araştırılması. Marmara Pharmaceutical Journal. 2013;17:35-41. (Atıf Yapılan Makale: Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. Ankara 2007. ISBN:978-975-590-228-9.) (ULAKBİM, ESCI)
 4. Sadıç M, Koca G. Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi ile Olasılık Değerlendirme ve Yorumlama Kriterleri. Derman Tıbbi Yayıncılık 2015;23-33. DOI: 10.4328/DERMAN.3463 (Atıf Yapılan Makale: Hasbek Z, Erselcan T, Gül SS. Pulmoner emboli tanısında D-dimer düzeyleri ile ventilasyon/perfüzyon sintigrafisindeki bulgular arasındaki ilişki. Cumhuriyet Med J 2014;36:320-326.) (Ulusal Kitap Bölümü)
 5. De Magalhaes Gomes R, Soletti RC, Soldan M, Madi K, Foster FS, Machado JC. In Vivo Endoluminal Ultrasound Biomicroscopy and Endoscopy of Inflamed Rat Esophagus. Ultrasound Med Biol. 2016;11:2687-2696. (Atıf Yapılan Makale: Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taşkıran D, Erbaş O. The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model. J Surg Res. 2016;200(2):495-500) (SCI)
 6. Parlak Y, Gumuser G, Sayit E. Samarium-153 Therapy and Radiation Dose for Prostate Cancer. Prostate Cancer Leading-edge Diagnostic Procedures and Treatments. 2016 DOI: 10.5772/64670 (Atıf Yapılan Makale: Gül SS, Sönmez Ö, Deveci EK, İlçe HT, Ergönenç JŞ. Radyonüklid ağrı palyasyonun kantitatif değerlendirmesi: Olgu sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(2):75-80) (Uluslararası Kitap Bölümü)
 7. Duran M, Uludağ Ö, Yüzkat N. Analysis of adult intoxication cases treated in ICU: A sample from Adıyaman Region of Turkey. Medical Science and Discovery, 2016; 3(2): 71-5. (Atıf Yapılan Makale: Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. Ankara 2007. ISBN:978-975-590-228-9.) (ULAKBİM, Turkish Citation Index, Index Copernicus)
 8. Aslan M, Kutlutürk Y. Evaluation of Child Patients Brought to Emergency Department due to Carbon Monoxide Intoxication. Anatol Clin. 2017;22(2):103-6. (Atıf Yapılan Makale: Birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. Ankara 2007. ISBN:978-975-590-228-9.) (ULAKBİM, Turkish Citation Index)
 9. Zou H, Zhu XX, Ding YH, Jin QY, Qian LY. Trimetazidine in conditions other than coronary disease, old drug, new tricks? Int J Cardiol. 2017;234:1-6. (Atıf Yapılan Makale: Gül SS, Erbaş O, Çiftçi ÖD, Hasbek Z. Detractive effect of trimethazidine on sepsis depended mortality in sepsis-model created rats and its correlation with liver perfusion scintigraphy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014;41:151-705) (SCI)
 10. Temiz A. Caustic Ingestion. Pediatric and Neonatal Surgery. InTech 2017 ISBN 978-953-51-3135-9 DOI: 10.5772/67526 (Atıf Yapılan Makale: Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taşkıran D, Erbaş O. The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model. J Surg Res. 2016;200(2):495-500.) (Uluslararası Kitap Bölümü)
 11. Avcı GG, Hasbek Z. Kemik Metastazı Bulunan Hastalara Multidisipliner Yaklaşım. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;9(3):122-132. (Atıf Yapılan Makale: Gül SS, Sönmez Ö, Deveci EK, İlçe HT, Ergönenç JŞ. Radyonüklid ağrı palyasyonun kantitatif değerlendirmesi: Olgu sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(2):75-80.) (Ulusal Hakemli Dergi)
 12. Damar Ç, Boyunağa ÖL. Radiological Imaging of Obstructive Urinary System Pathologies in Childhood. Turkiye Klinikleri Radiology - Special Topics. 2018;11(1):33-49 (Atıf Yapılan Makale: Özmen Z, Aktaş F, Bayrak İK, Gül SS, Yalın T. Diagnostic Value Of Dynamic Magnetic Resonance Urography In Childhood Obstructive Kidney Diseases. J Contemp Med. 2017;7(4):306-315.) (ULAKBİM)
 13. Mahmoud Elkaramany. An overview of corrosive injury of the upper gastrointestinal tract: Discussion of types, clinical evaluation, and management procedures. Adv Dig Med. DOI: 10.1002/aid2.13091 (Atıf Yapılan Makale: Çiftçi ÖD, Gül SS, Açıksarı K, Maman A, Çavuşoğlu T, Bademci R, Taşkıran D, Erbaş O. The diagnostic utility of scintigraphy in esophageal burn: a rat model. J Surg Res. 2016;200(2):495-500.) (Uluslararası Hakemli Dergi)

İ. Kongre ve Toplantı Organizasyonları:

 1. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 9-12 Eylül 2014, Tokat.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Melike Ruşen Metin

Ünvanı, Adı Soyadı: Melike Ruşen Metin Doğum Tarihi/Doğum yeri: 10.08.1969 Erzurum…

Devamını Oku