PET/ BT ve Onkolojik Görüntüleme

 

Akciğer Karsinoması tanısı bulunan 72 yaşında erkek hastada tanı anında yapılan PET/BT tetkikinde  sol akciğer üst lobda primer tümör, mediastende, sol aksillada metastatik lenf nodları, bilateral sürrenal glandda metastatik nodüler lezyonlar ve iskelet sisteminde muliple litik lezyonlar saptanmıştır.
Hastaya uygulanan kemoterapi sonrasında tanımlanan lezyonların boyut, sayı ve glikolitik aktivite tutulumunda azalma  izlenmiştir (Tedaviye Kısmi Metabolik Yanıt).

 

Meme Karsinoması tanısı bulunan  42 yaşındaki kadın hastamızda yapılan F-18 FDG PET/BT tetkikinde sağ meme üst-dış kadranda primer tümör ve sağ aksillada iki adet metastatik görünümde lenf nodu izlenmektedir. 

 

Multiple Myeloma tanısı bulunan 68 yaşındaki erkek hastanın tanı  anında yapılan F-18 FDG PET/BT tetkikinde kalvaryumda, spinal vertebralarda ve ekstraspinal bölgelerde saptanan multiple litik lezyonların ,uygulanan kemoterapi sonrası non-metabolik hale geldiği görülmektedir (Tedaviye Tam Metabolik Yanıt).

 

Baş dönmesi sebebi araştırılan ve Beyin MRG tetkikinde sağ beyincikte metastatik nodüler lezyon saptanan 38 yaşındaki erkek hastada yapılan F-18 FDG PET/BT tetkiki sonucunda primer lezyonun sağ akcğer alt lobda olduğu görülmektedir.

 

Glioblastoma Multiforme tanısı ile opere olan, kemoterapi ve radyoterapi uygulanan 46 yaşında erkek hastada yapılan F-18 FDG PET/BT tetkikinde  beyin parankiminde malign karakterde nodüler lezyonlar, oksipital bölge komşuluğunda ve sol meme dokusu üst kesimde cilt altı dokuda ve kas planları arasında malign karakterde yumuşak doku lezyonları, boyun sol kesimde ve mediastende metastatik lenf nodları, her iki akciğerde metastatik nodüler lezyonlar, ve karaciğer segment 7 düzeyinde metastatik hipodens lezyon izlenmektedir.

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

PET Nedir?

Organların yapısını gösteren diğer bazı görüntüleme tekniklerinden farklı olarak PET …

Devamını Oku
pet-bt-nasil-yapilmaktadir
PET/ BT Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalık ile ilgili hikayenizin alınmasından ve daha önce çekilen filmlerinizin değer…

Devamını Oku
PET/BT ve Kalp Görüntüleme

64 yaşında kadın hastamızın yapılan Tc-99m MIBI Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi sonuc…

Devamını Oku