Kardiyak MR

Kardiyoloji-Kalp/Damar Cerrahisi

Kardiyak MR

Çok kanallı sistem ve bobin teknolojisi sayesinde GE patentli bir görüntüleme metodu olan FIESTA sekansı kardiyak MR incelemelerinin hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Ventrikullerin gerçek uzun ve kısa eksen görüntülerinin elde edilmesiyle, geometrik varsayımlara gerek kalmadan üc boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Bu görüntüler üzerinden yapılan direk ölçümler(end diastolik volüm, end sistolik volüm,strok volüm, kardiyak out put, ejeksiyon fraksiyonu ve myokard kas kütlesi ıle bu değerlerin indeksleri) kardiyak fonksiyon değerlendiriliminde altın standart kabul edilmektedir. EKG ile senkronize edilmiş sine görüntüleme başta valvulopatiler olmak üzere değişik patolojileri ortaya koyabilir.

Sırası ile alınan 2B FIESTA, FGRET perfuzyon, kısa TI MDE ve uzun TI MDE sekanslarında sol ventrikul anterolateral duvarında geç kontrastlanma ve kronik enfarkt görülmektedir.

Mitral kapağa yönelik alınan görüntülerde posterior kapakçıkta tümoral olusum izlenmektedir.