Meme MR

Mamografi ve ultrasonun kesin tani koyamadigi olgularda meme kanserinin tanisina yonelik meme MRG yapilabilir. Ozel meme koili ile her iki meme ayni anda goruntulenebilmektedir. Dinamik teknik ile VIBRANT sekansi kullanilarak degisik planlarda, yuksek cozunurlukte, hizli goruntuler alinabilmektedir. Grafik analizler ve kantitatif degerlendirmeler yapilabilmektedir.

3 B VIBRANT sagital görüntüde alt kadran posteriorda izlenen ve patolojik kontrastlanan lezyona yönelik yapılan örneklemin zaman sinyal intensite grafiği izlenmektedir.