MR

En son teknoloji ile en kısa sürede doğru tanı;

Son 30 yıl içinde tıp sektöründe sağlanan gelişmeler insan sağlığı açısından yeni bir dönemin kapısını açmıştır. Teknolojinin tüm olanakları öncelikle tanı araçlarına yansıdığı için, elektromanyetik alan gibi farklı enerji biçimleri de tanı amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde yaşamsal önem taşıyan "erken tanı" konusunda sevindirici adımlar atılmaktadır.

Yüksek görüntü kalitesi;

Manyetik rezonans görüntülemede(MRG) dikkatle kontrol edilen manyetik alan içerisine yerleştirilen vücudun istenilen herhangi bir düzlemdeki görüntüsü radio frekans kullanılarak elde edilir. X-ışını ve radyoaktif madde kullanılmaz. Yumuşak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek temel radyolojik tanı yöntemi olan MRG, hastalıkların tespitinde gittikçe daha sık kullanılmaktadır.

İnceleme bölgeleri,

2007 yılı ağustos ayında değistirilen ileri duzeyde teknoloji ve yazılımlara sahip GE Signa Excite 1.5T cihazımız sayesinde hasta konforu, cekim hızı ve güvenilir tanı en üst düzeydedir.

Bu görüntü kalitesi ile en kısa süre ve yüksek kalitede;

 • Tüm vücut MR,
 • Nöro MR,
 • Anjio MR,
 • Ortopedi ve spor travmalarına yönelik MR,
 • Üst ve alt abdomen MR,
 • Onkolojik MR,
 • Kardiyak MR,
 • Meme MR,
 • MR Kolanjiografi,
 • Sisternografi ve kranial sinirlere yonelik MR,
 • MR Ürografi,
 • MR Myelografi,
 • Kinematik MR incelemeleri yapılabilmektedir.

Cihazın ileri aplikasyon uygulamalari;

Cihaz yazılım paketi son derece gelismis sekansları içermektedir.

A.Noroloji-norosirurji

MRG santral sinir sistemi incelemelerinde temel yöntemdir. Farklı düzlemlerde görüntü alınabilmesi, kemik artefaktının olmaması ve damarların kontrastsız görüntülenebilmesi avantajlarıdır. Ayrıca iyonizan radyasyonun kullanılmaması ve kontrast maddelerinin iyotlu kontrast maddelerden daha emniyetli olması da tercih edilimine neden olmaktadır.

Fonksiyonel MR teknikleri,

 • MR spektroskopi,
 • Kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme(BOLD)
 • Perfuzyon MR,
 • Diffuzyon MR,

B. Genel Cerrahi-Üroloji

Nefes tutabilen ve tutamıyan hastalara yönelik sekanslar kullanılır.Yüksek rezolüsyonlu ve dinamik karaciğer görüntülemesi(LAVA),MR pankreatiko kolanjiografi tetkiklerinde bilier ve pankreatik kanallar noninvazif görüntülenebilmekte, hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır.MR ürografi tetkikleri yapılır.

C.Anjio MR

Sistemimiz her türlü MR anjio tetkiklerine olanak sağlar.

Smart prep ile otomatik olarak bolus yakalama imkanı vardır. Bu sistem ile periferik vasküler MR anjiolari kusursuz gerçeklestirmek mümkündür. Hastaların tanısal amaçlı invaziv bir yöntem olan klasik anjiografiye gitmelerini kısmen önleyecek olan MR anjiografi incelemesi sayesinde, damarlar üç boyutlu olarak görüntülenebilmekte, sorunlar saptanabilmektedir.

 • Beyin MR anjiografi,
 • Karotid MR anjiografi-boyun MR anjiografi,
 • Renal MR anjiografi,
 • Aort MR anjiografi incelemeleri yanında tüm abdominal, torakal ve periferik damarsal yapılar en yuksek çözünürlükte çok net gosterilebilir. İki ve üç boyutlu TOF(time of flight) inceleme yanında phase contrast anjiografi yöntemi ile yavas kan akımı da tespit edilebilmektedir.

D. Kardioloji-Kalp/Damar Cerrahisi

KardiyakMR

Çok kanallı sistem ve bobin teknolojisi sayesinde GE patentli bir görüntüleme metodu olan FIESTA sekansı kardiyak MR incelemelerinin hızlı yapılmasını sağlamaktadır.

Ventrikullerin gerçek uzun ve kısa eksen görüntülerinin elde edilmesiyle, geometrik varsayımlara gerek kalmadan üc boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Bu görüntüler üzerinden yapılan direk ölçümler(end diastolik volüm, end sistolik volüm,strok volüm, kardiyak out put, ejeksiyon fraksiyonu ve myokard kas kütlesi ıle bu değerlerin indeksleri) kardiyak fonksiyon değerlendiriliminde altın standart kabul edilmektedir.

EKG ile senkronize edilmiş sine görüntüleme başta valvulopatiler olmak üzere değişik patolojileri ortaya koyabilir.

Sırası ile alınan 2B FIESTA, FGRET perfuzyon, kısa TI MDE ve uzun TI MDE sekanslarında sol ventrikul anterolateral duvarında geç kontrastlanma ve kronik enfarkt görülmektedir.

Mitral kapağa yönelik alınan görüntülerde posterior kapakçıkta tümoral olusum izlenmektedir.

Bazal short axis(black blood) ve 2-chamber(vertikal long axis)(2B FIESTA) görüntülerde hipertrofik kardiyomyopati ile uyumlu görüntüler izlenmektedir.

E. Meme MR

Mamografi ve ultrasonun kesin tani koyamadigi olgularda meme kanserinin tanisina yonelik meme MRG yapilabilir. Ozel meme koili ile her iki meme ayni anda goruntulenebilmektedir. Dinamik teknik ile VIBRANT sekansi kullanilarak degisik planlarda, yuksek cozunurlukte, hizli goruntuler alinabilmektedir. Grafik analizler ve kantitatif degerlendirmeler yapilabilmektedir.

3 B VIBRANT sagital görüntüde alt kadran posteriorda izlenen ve patolojik kontrastlanan lezyona yönelik yapılan örneklemin zaman sinyal intensite grafiği izlenmektedir.

F. Ortopedi ve spor travmaları;

Kas-iskelet sistemi, eklemler ve kemik iliği değerlendirilimi ile yumuşak doku tümörlerinde temel yöntem konumundadır. Spor hekimliğinde ve spor travmalarında ilk tercih edilen inceleme yöntemidir.

G. Kinematik İncelemeler;

Servikal spinal kolon, temporomandibuler eklem ve el bileği ekleminde hareketin değişik evrelerinde görüntüler alınarak sine formatında değerlendirilebilmektedir.

Yuksek hız ve inceleme konforu;

Nöroradyolojik incelemelerde ayna düzeneği sayesinde hasta, çekim odası dışı ile ilişkidedir. İki yönlü intercom(karşılıklı konusma) sistemi sayesinde hasta refakatçisi veya teknisyen ile konuşabilmektedir. Ayrıca çekim ünitesinde aydınlatma, havalandırma, kısa ve geniş çekim ünitesi hasta konforuna neden olmakta bazı incelemelerde hastanın başı çekim ünitesi dışında tutularak kaygı düzeyi azaltılmaktadır.

Acil durumlarda hastaya en kısa sürede müdahale, hayati önem taşımaktadır. Sadece GE Signa Excite 1.5T sisteminde bulunan mobil hasta masası çekim anında acil müdahalelere olanak verir.

Gerektiğinde acil servis hızında tetkik yapılabilmekte, en kısa sürede en yüksek görüntü kalitesini sağlıyan bu yeni teknoloji ile en kısa sürede film ve rapor düzenlenilerek hastanın klinisyeni ile görüntü eşliğinde konsültasyon sağlanmaktadır. Digital ortamda görüntü transferi gerçekleştirilebilmektedir.