PET/ BT ve Kanser

Tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun ayırt edilmesinde, PET-BT başarıyla kullanılmaktadır. Kanserin vücudunuza yayılıp yayılmadığını belirlemede, uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığının gösterilmesinde kullanılır.

BT'de koronal ve transaksiyel kesitlerde sağ akciğer üst lobda izlenen soliter nodülde füzyon görüntülerde malignite ile uyumlu olarak patolojik 18F-FDG tutulumu izlenmektedir.

BT'de koronal ve transaksiyel kesitlerde sağ akciğer üst lobda izlenen soliter nodülde füzyon görüntülerde patolojik 18F-FDG tutulumu izlenmemektedir.

BT'de sol hemitoraksta izlenen geniş atelektazi alanı içinde transaksiyel PET/ BTfüzyon kesitlerinde malignite ile uyumlu fokal artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir.

Akciğer ca, ilk evreleme nedeniyle değerlendirilen olguda PET/ BT çalışmasında transaksiyel kesitlerde sol akciğerde primer lezyon, koronal kesitlerde multipl kemik, bilateral sürrenal metastazları izlenmektedir.

PET/BT koronal kesitlerde tedavi öncesi mediastinal ve paravertebral lenfnodlarında, kemik yapılarda patolojik artmış 18F-FDG tutulumu izlenen Hodgkin lenfoma olgusu. Tedavi sonrası çalışmasında tam yanıt gözlenmektedir.

Opere meme Ca, tümör belirteç yüksekliği, normal kemik sintigrafisi bulguları. Koronal ( altta ) ve transaksiyel ( üst sırada ) füzyon PET/ BT görüntülerinde alt torakal ve lomber vertebralardaki litik lezyonlarda patolojik artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir.

Opere meme Ca, tümör belirteç yüksekliği, normal kemik sintigrafisi bulguları. Koronal ( altta ) ve transaksiyel ( üstte sırada ) füzyon PET/ BT görüntülerinde alt torakal ve lomber vertebralardaki litik lezyonlarda patolojik artmış 18F-FDG tutulumu izlenmektedir.