PET/BT ve Kalp

Tıkalı olan koroner damarların kalp kasına ne kadar zarar verdiğini belirlemede, PET-BT başarıyla kullanılmaktadır. Kalp hastalığın yaygınlığını belirlemede Kalp krizi sonrası PTCA/stent- cerrahiden ne kadar fayda göreceğini belirlemede kullanılabilir.