Klinisyenler İçin

PET/ BT iyi bilinen iki görüntüleme tekniğinin, (PET ve BT), entegrasyonu ile elde edilmiş hibrid görüntüleme sistemidir. PET cihazında elde edilen ve dokuların metabolik- biyolojik işlevi hakkında fikir veren çok önemli bilgiler, BT cihazının mükemmel kalitedeki anatomik görüntüleri ile birleştirilmekte, böylece PET teknolojisi sayesinde yüksek duyarlılıkta saptanan anormal dokular, BT teknolojisi sayesinde vücut içerisinde doğru olarak lokalize edilebilmekte, boyut ve karakterlerinin anlaşılması mümkün olmaktadır. Arzu edildiği takdirde yüksek rezolüsyonlu 16 kesitli multidetektör BT tarayıcısı ile kontrastlı- kontrastsız BT çekimi de yapılabilmektedir.

PET ve BT görüntü kesitlerinin üst üste çakıştırılması ile elde edilen füzyon görüntüleri fonksiyonel ve anatomik bilgiyi birleştirerek kanser odaklarının tespitinde doğruluğu çok yüksek sonuçlar vermektedir. Kanser hücrelerinde normal hücrelere oranla artmış metabolizma, dolayısıyla artmış şeker tüketimi gözlenmektedir. 18F-FDG, 18F ile işaretlenmiş glukoz analoğu bir radyofarmasötiktir. 18F-FDG PET görüntüleri artmış glukoz metabolizması gösteren fonksiyonel tümör dokusunu yüksek duyarlılık ile tespit edilebilmektedir. Ancak PET sistemleri ayrıntılı anatomik detay verememektedir. PET/ BT hibrid sistemleri bu noktada önemli bir çığır açmış, füzyon görüntüleri ile PET'in özgüllüğü ve doğruluğu artmıştır.

PET/ BT'nin başlıca kullanım alanları:

Kanser görüntülenmesi.

Miyokard canlılığının belirlenmesi.

Epileptik odak tespiti- Demans erken tanısı.