Koroner Anjiyografi

Multidedektör BT ile koroner anjiyografi; kateter kullanılmadan, kol damarından kontrast madde verilerek yapılabilmekte ve özel bilgisayar programları ile üç boyutlu görüntüleme sağlanmaktadır. Kateterli koroner anjiyografiden farklı olarak, kasıktan kateterle girmek yerine, kol damarından kontrast madde verilmekte ve kalp damarlarındaki daralma veya tıkanıklıklar tek nefes tutulumunda (15-20sn) gerçekleştirilen çekim sonucu üç boyutlu olarak görüntülenmektedir.

MDBT koroner anjiyografi damar yolunun açılması ve diğer hazırlıklarla birlikte toplam 15-20 dk'da tamamlanmakta ve hasta çekim sonrası normal günlük yaşamına dönebilmektedir. Kalp damarlarını incelemede "altın standard" tetkik olan kateterli koroner anjiyografiye en yakın sonuç veren inceleme yöntemi olan MDBT koroner anjiyografi, kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan ve kateterli anjiyografi olmak istemeyen hastalarda, alternatif bir inceleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bypass yapılmış ve kalp damarlarına stent yerleştirilmiş hastaların kontrol anjiyografileride rahatlıkla yapılabilmektedir.