Kardiyak Görüntüleme

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm 1.sırada yer almaktadır. Kalp hastalıklarının en önemli nedeni, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği olarak bilinen plaklarla tıkanmasıdır. Kalp damarlarının plaklarla tıkanması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte ve kalp krizi denilen kalp kasının oksijensiz kalıp ölmesine neden olmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir.

Kalp damarlarının tıkanması ile sonuçlanan damar sertliği, yaşamın erken evrelerinde başlayan, yavaş ilerleyen ve çoğu zaman farkına varılmayan bir süreç sonunda oluşur. Bu nedenle kalp damar hastalığı sessiz katil olarak da adlandırılmaktadır. Kalp damar hastalıklarının tanısında multidedektör BT ile koroner kalsiyum skorlaması ve koroner anjiyografi tetkikleri kullanılmaktadır.