Anjiyografi İncelemeleri

Vücuttaki tüm damarların (beyin, boyun, akciğer, böbrek, aort, kol ve bacak damarları) katetersiz anjiyografi ile incelenmesinde, üç boyutlu görüntüleri ve üstün görüntüleme kalitesi ile ayrıntılı inceleme sağlamaktadır. Damarların çevre yumuşak dokular ve varsa kitleler ile olan ilişkisini göstermesi tomografik incelemenin ayrı bir üstünlüğüdür.

Abdominal aort anjiyografisi.

MDBT ile karaciğere ait hepatik arter, hepatik ven ve portal venler.

Böbreklere ait üreterlerin üç boyutlu görüntüsü.

MDBT ile iliak anjiyografi; sağ ana iliak ve eksternal iliak arterlerde açık izlenen stentler.