Akciğer Taraması

Akciğer kanseri, yirminci yüzyılın başlarında ender görülmesine karşın günümüzde sıklığı giderek artan, önemli bir sağlık problemidir. Genel ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı almakta ve tek başına, meme, barsak ve prostat kanserlerinin neden olduğundan daha fazla ölüme neden olmaktadır. Akciğer kanseri öksürük, kanlı balgam, kilo kaybı gibi fark edilebilir yakınmalara yol açtığında çoğu zaman tedavi edilemeyecek kadar ilerlemiş bir evreye gelmiştir. Cerrahi olarak çıkarılabildiği erken evrede 5 yıllık sağ kalım %60-70 iken, ileri evre olgularda bu oran %5'in altına düşmektedir.

Dolayısıyla kanserin daha klinik yakınmalara yol açmadan, çeşitli tarama yöntemleriyle erken evrede yakalanması tedavi basarisini arttırmada en önemli faktördür. En büyük risk faktörü sigaradır. Akciğer kanserlerinin %87`sinin sigara içmeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kanser gelişme riski sigarayı bıraktıktan sonra da azalarak da olsa devam eder. Diğer önemli risk faktörleri asbest maruziyeti, ailede ye da kişide daha önceden akciğer kanseri öyküsü bulunmasıdır.

Düşük radyasyon dozlu Multidedektör BT incelemesi; tarama amaçlı yapılan rutin akciğer grafikleri çoğu zaman kanseri ileri evreye ulaşmadan göstermede yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık özellikle son teknoloji multidedektör BT cihazlarıyla yapılan tomografilerle, milimetrik boyuttaki akciğer nodüllerinin saptanması mümkün olmaktadır. Tarama amaçlı yapılan BT incelemesinin normal bir akciğer BT`sinden farkı radyasyon dozunun azaltılmış olması ve damardan herhangi bir ilaç verilmeden elde olunmasıdır. Bu yöntem Japonya, Avrupa ve ABD`de yıllardır uygulanmaktadır. Düşük radyasyon dozlu Akciğer taraması kimlere yapılmalı?

Tarama BT`si akciğer kanseri için yüksek riske sahip olan hastalara yapılmalıdır. Buna göre: - 50 yasin üzerindeyseniz, - Su anda ye da geçmişte 10 paket-yıl sigara içme öykünüz varsa (örnek: 10 yıl boyunca 1 paket ye da 5 yıl boyunca 2 paket gibi) - Daha önce çalıştığınız iste ye da yasadığınız bölgede asbeste maruz kalmışsanız, - Ailenizde fazla sayıda akciğer kanseri olmuş yakınınız varsa bu tarama testinin yapılması için uygun adaysınız demektir.