Dentascan

Dentascan; çene kemiklerinin BT ile reformat görüntülerini oluşturan ve sergileyen programdır.

Aksiyel BT İmajları

 

  • Gantry açısı:0
  • Maksiller ve mandibuler kemiklere paralel çekim sonucu ince aksiyel kesitler (0.6mm:MDBT)
  • Maksilla ve mandibulada santralize eğri belirlenir, bilgisayar programı ile 1mm aralıklarla oblik ve panoramik reformat görüntüler alınır.

Çekim planlaması:

Postprostetik Görüntülemede BT

İmplant failure: Sol 1. diş düzeyinde; implant çevresinde hipodens yumuşak doku değerleri

Doğru, ayrıntılı, spesifik diagnostik bilgi veren dentascan incelemesi ile; *Kemik ve diş hastalıkları saptanır. *Alveoler kemik yüksekliği, kalınlığı (bukal-ligual mesafe) ve yoğunluğu (dansitesi) belirlenir. *İmplant sahasına komşu kritik yapıların ( maksiller antrum, nazal kavite, inferior alveoler kanal, mental formen, incisive foramen, komşu dişler, bukal ve lingual kortikal kemikler) değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

Alt çene Dentascan; Oblik Reformat İmajlar

Alt çene Dentascan; Panoramik İmajlar

Postprostetik Görüntülemede BT

İmplant failure: Sol 1. diş düzeyinde; implant çevresinde hipodens yumuşak doku değerleri

Premolar düzeyde implantın maksiller antruma perforasyonu