Dr. Fatih ÇANKAL

Dr. Fatih ÇANKAL
Doğum Yeri: Hamburg/Almanya
Ünvanı: Radyoloji Uzman Doktoru, Anatomi Bilim Doktoru (MD, PhD)
Online Danışın

Derece Alan Üniversite/Hastane Yıl
Lisans Tıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996
Uzmanlık Radyoloji Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1999
Doktora Anatomi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005

Akademik Unvanlar

Uzmanlık Eğitimi: Kasım1996 – Aralık 1999 (Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü)

Doktora Eğitimi: Ekim 2000 – Ocak 2005 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı)

Tezleri

Uzmanlık Tezi (1999)

Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan sol internal mammarian arterin açıklığının değerlendirilmesinde renkli Doppler dupleks ultrasonografinin yeri

Doktora Tezi (2005)

Medial Orbital Protrüzyonun Canalis Ethmoidalis Anterior ile İlişkisi ve Klinik Önemi: Radyoanatomik Çalışma

SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan araştırma ve derlemeler

Evaluation of the anterior and posterior ethmoidal canal by computed tomography.<br> Cankal F, Apaydin N, Acar HI, Elhan A, Tekdemir I, Yurdakul M, Kaya M, Esmer AF.
Clin Radiol. 2004 Nov;59(11):1034-40.
Alıntılanma sayısı: 41

CT evaluation of the vidian canal localization.
Yazar F, Cankal F, Haholu A, Kiliç C, Tekdemir I.
Clin Anat. 2007 Oct;20(7):751-4.
Alıntılanma sayısı: 28

Treatment of recurrent cerebellar hemangioblastoma with external radiotherapy in a patient with von Hippel-Lindau disease: a case report and review of the literature.
Ertas G, Altundag MB, Ucer AR, Cankal F, Altundag K.
J Neurooncol. 2005 Jul;73(3):273-5.
Alıntılanma sayısı: 9

Fossa navicularis: anatomic variation at the skull base.
Cankal F, Ugur HC, Tekdemir I, Elhan A, Karahan T, Sevim A.
Clin Anat. 2004 Mar;17(2):118-22.
Alıntılanma sayısı: 11

Bilateral maxillary sinus hypoplasia and aplasia: radiological and clinical findings.
Tasar M, Cankal F, Bozlar U, Hidir Y, Saglam M, Ors F.
Dentomaxillofac Radiol. 2007 Oct;36(7): 412-5.
Alıntılanma sayısı: 10

Uluslararası indeksler tarafından taranan yurtdışı dergilerde yayınlanan araştırma ve derlemeler

Double superior vena cava.
Albay S, Cankal F, Kocabiyik N, Yalcin B, Ozan H.
Morphologie. 2006 Mar;90 (288): 39-42.
Alıntılanma sayısı: 11

Unilateral pulmonary hypoplasia
S Albay, F Cankal, S Tunali, H Ozan
International Journal of Anatomical Variations 2008;1: 23-25
Alıntılanma sayısı: 8

TUBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler veri tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri

Koroner arter bypass grefti olarak kullanılan sol internal mammarian arterin açıklığının değerlendirilmesinde renkli dupleks Doppler ultrasonografinin yeri.
Çağlı K, Keleş T, Cankal F, Çiçekcioğlu H, Çiçekcioğlu F, Gürsel K.
Turk J Echocardiography 2000; 4: 43-6
Alıntılanma sayısı: 1

Ayak bileği lateral kollateral ligaman patolojilerinin tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yeri
Mustafa Kaya, Osman Yüksel Yavuz, Şaziye Eser Şanverdi Topaloğlu, Fatih Çankal, Ali Köksal
J Contemp Med. 2015; 5(2): 116-122

Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan poster ve bildiriler

ALBAY, S; CANKAL, F; OZAN, H: Unilateral
Pulmonary Hypoplasia: A Case Report.
4th Asian – Pacific International Congress of
Anatomists. Kuşadası, 2005, p 133.

ÇİFTÇİOĞLU, E; CANKAL, F; YALÇIN, B; KOCABIYIK, N; KILIÇ, C; OZAN, H.
The pulmonary interlobar fissures; evaluation by HRCT.
4th Asian – Pacific International Congress of Anatomists. Kuşadası, 2005, p 133.

YAZAR, F; CANKAL, F; HAHOLU, A; OZAN, H; TEKDEMİR, İ.
CT Evaluation of the Vidian Canal Localization.
Society for Neuroscience (SfN) 35 th Annual Meeting, November 14, 2005, Washington, DC, p 62.

APAYDIN Nihal; ÇANKAL, Fatih; ACAR, Halil İ; ELHAN, Alaittin; TEKDEMİR, İbrahim .
Certain anatomic variations of paranasal sinuses: role in etiology of sinusitis and evaluation of neighbouring structures that increase risk of complications during Surgery
1st joint Meeting of EACA & AACA Clinical Anatomy Congress, July 2003, Graz, Austria p 133-134.

TEKDEMİR, İbrahim; ÇANKAL, Fatih; APAYDIN, Nihal; ACAR, Halil İ; ELHAN, Alaittin; ISSI, Sinan.
Evaluation of anterior and posterior ethmoidal canal by computed tomography
1st joint Meeting of EACA & AACA Clinical Anatomy Congress, July 2003, Graz, Austria p 282-283.

Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan poster ve bildiriler

Çağlı K, Çankal F, ÇiçekçioğluH, Ulaş M, Erçişli M, Keleş T, Avcı A, Şener E, Taşdemir O.
Koroner arter cerahisi sonrası angina gelişiminde İMA greftinin açıklığını göstermede renkli dupleks doppler USG kullanımı ve koroner anjiyografi sonuçları ile karşılaştırılması. (Sözlü Bildiri)
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya.

Çağlı K, Çankal F, Çiçekçioğlu H, Ulaş M, Erçişli M, Keleş T, Avcı A, Şener E, Taşdemir O.
Koroner arter cerahisi sonrası angina gelişiminde İMA greftinin açıklığını göstermede renkli dupleks doppler USG kullanımı ve koroner anjiyografi sonuçları ile karşılaştırılması. (Sözlü Bildiri)
TKDCD VI. Ulusal Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya

Ulusal kongre, seminer sempozyum ve panellerde davetli konuşmacı veya workshoplarda eğitici olmak

Anatomide Radioanatomik Çalışmalar.

Anatomi Doktora Programları ve Klinik Anatomi Çalışmalarına Katkıları
15-16 Mayıs 2003 Ankara

Uluslararası dergilerde makale danışmanlığı

Clinical Anatomy

Ulusal hakemli dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği ile hakemlik

Çağdaş Tıp Dergisi
(Journal of Contemporary Medicine)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Manyetik Rezonans Derneği
  • European Society of Radiology
  • Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği